fundusze europejskie

logo-dotacji

 OPRACOWANIE SZLIFOWANEJ POSADZKI POLIMEROBETONOWEJ ORAZ
TECHNOLOGII JEJ ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

 

 

W celu rozszerzenie usług firma Prom Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,
Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”,
Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”.

 

 WYBRANO OFERTĘ NA BADANIE POSADZKI ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/PROM/2016     protokol-z-wyboru-ofert-01prom2016-doc

 

 

 WYBRANO OFERTĘ NA WYKONANIE POSADZKI ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 02/PROM/2016   protokol-z-wyboru-ofert-02prom2016-doc

 

 

 REALIZOWANY PROJEKT  realizowany-projekt-z-funduszy-europejskich