Posadzki ceramiczne – elektroantystatyczne

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w obiektach zagrożonych wybuchem wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. Dzięki stosowanym przez nas posadzkom elektroantystatycznym ładunki elektrostatyczne są eliminowane poprzez ich bezpieczne odprowadzenie. Nasze posadzki elektroantystatyczne posiadają również cechy posadzek standard i chemoodpornych.

 

Posadzki ceramiczne – elektroantystatyczne znajdują swe zastosowanie:

 • w lakierniach,
 • w przemyśle elektronicznym,
 • w salach operacyjnych,
 • w laboratoriach,
 • w drukarniach,
 • w magazynach paliw,
 • w serwerowniach,
 • w galwanizerniach.

zespolona z podłożem

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ruchu w obiektach zagrożonych wybuchem wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. W pomieszczeniach, w których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i pyłów z powietrzem należy stosować antyelektrostatyczne posadzki w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zapłonu. Ładunki elektrostatyczne należy eliminować już w trakcie ich powstawania poprzez bezpieczne ich odprowadzanie. Posadzki antyelektrostatyczne posiadają wszystkie cechy wytrzymałościowe posadzek standard i właściwości charakterystyczne dla posadzek chemoodpornych.

więcej...

Posadzka elektroantystatyczne – C1

ZALETY:

 • Odprowadza ładunki elektryczne
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Nie traci wartości przewodzących w trakcie użytkownia
 • Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na działanie strumieni pary i na wahania temperatury
  Odporność na mycie pod ciśnieniem
 • Przyjazna środowisku
 • Pełne zabezpieczenie podłoża
 • Niepylność
 • Odporna na działania punktowe
 • Odporna na uderzenia udarowe
 • Odporna na ścieranie
 • Odporna na zgniatanie
 • Znikoma nasiąkliwość
 • Łatwość napraw, konserwacji i utrzymania czystości

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE

 • Lakiernie
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Laboratoria
 • Drukarnie
 • Magazyny paliw
 • Serwerownie
 • Galwanizerie
pobierz kartę produktu

na warstwie rozdzielającej

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ruchu w obiektach zagrożonych wybuchem wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. W pomieszczeniach, w których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i pyłów z powietrzem należy stosować antyelektrostatyczne posadzki w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zapłonu. Ładunki elektrostatyczne należy eliminować już w trakcie ich powstawania poprzez bezpieczne ich odprowadzanie. Posadzki antyelektrostatyczne posiadają wszystkie cechy wytrzymałościowe posadzek standard i właściwości charakterystyczne dla posadzek chemoodpornych. Doskonale nadaje się do realizacji w obiektach remontowanych
i modernizowanych.

więcej...

Posadzka elektroantystatyczne – C2

ZALETY:

 • Odprowadza ładunki elektryczne
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Nie traci wartości przewodzących w trakcie użytkownia
 • Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na działanie strumieni pary i na wahania temperatury
  Odporność na mycie pod ciśnieniem
 • Przyjazna środowisku
 • Pełne zabezpieczenie podłoża
 • Niepylność
 • Odporna na działania punktowe
 • Odporna na uderzenia udarowe
 • Odporna na ścieranie
 • Odporna na zgniatanie
 • Znikoma nasiąkliwość
 • Łatwość napraw, konserwacji i utrzymania czystości
 • Możliwość wykonania warstw przeciw wilgociowych

GŁÓWNE ZASTOSWANIE

 • Lakiernie
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Laboratoria
 • Drukarnie
 • Magazyny paliw
 • Serwerownie
 • Galwanizerie
pobierz kartę produktu

NA WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ I DŹWIĘKOWEJ

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ruchu w obiektach zagrożonych wybuchem wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. W pomieszczeniach, w których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i pyłów z powietrzem należy stosować antyelektrostatyczne posadzki w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zapłonu. Ładunki elektrostatyczne należy eliminować już w trakcie ich powstawania poprzez bezpieczne ich odprowadzanie. Posadzki antyelektrostatyczne posiadają wszystkie cechy wytrzymałościowe posadzek standard i właściwości charakterystyczne dla posadzek chemoodpornych. Gwarantuje izolację termiczną i dzwiękochłonną. Możliwość ułożenia na warstwach izolacyjno-termicznych.

więcej...

Posadzka elektroantystatyczne  – C3

ZALETY:

 • Odprowadza ładunki elektryczne
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Nie traci wartości przewodzących w trakcie użytkownia
 • Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na działanie strumieni pary i na wahania temperatury
 • Odporność na mycie pod ciśnieniem
 • Przyjazna środowisku
 • Pełne zabezpieczenie podłoża
 • Niepylność
 • Odporna na działania punktowe
 • Odporna na uderzenia udarowe
 • Odporna na ścieranie
 • Odporna na zgniatanie
 • Znikoma nasiąkliwość
 • Łatwość napraw, konserwacji i utrzymania czystości

GŁÓWNE ZASTOSWANIE

 • Lakiernie
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Laboratoria
 • Drukarnie
 • Magazyny paliw
 • Serwerownie
 • Galwanizerie
pobierz kartę produktu