fundusze europejskie

logo-dotacji

 OPRACOWANIE SZLIFOWANEJ POSADZKI POLIMEROBETONOWEJ ORAZ
TECHNOLOGII JEJ ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

 

 

W celu rozszerzenie usług firma Prom Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,
Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”,
Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”.

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Szybki kontakt!
+
Wyślij!