Produkty

POSADZKI PRZEMYSŁOWE Z CERAMIKI

Posadzki przemysłowe szczególnie narażone są na duże obciążenia, intensywny ruch pieszy czy też działanie chemikaliów. Posadzki ceramiczne mają w tym przypadku wspaniałe właściwości i umożliwiają indywidualne kształtowanie posadzki.  Ważny jest jednak odpowiedni dobór materiału i sposób układania płytek ceramicznych.

PŁYTKI CERAMICZNE NA POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Płytki ceramiczne przemysłowe wyróżniają podwyższone parametry techniczne, przede wszystkim mechaniczne, odporność na plamienie i poślizg. Posadzki przemysłowe z płytek ceramicznych powinny charakteryzować się powierzchnią strukturalną i antypoślizgową (norma ZH1/571-DIN51130). Zastosowane płytki ceramiczne muszą wykazywać również wysoką odporność na ścieranie i wpływ czynników chemicznych, a ich powierzchnia powinna być łatwa do utrzymania w czystości.

Do obiektów przemysłowych, w których posadzki są szczególnie narażone na zabrudzenia i duże obciążenie ruchem zalecane są płytkie ceramiczne nieszkliwione typu gres. Płytki tego typu są jednorodne w całej masie, dlatego też nawet jakiekolwiek ślady przetarcia na płytkach nie są widoczne. Płytki ceramiczne nieszkliwione są twarde, mają małą nasiąkliwość wodną, dużą wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie i uderzenia

ZAPROJEKTUJ POSADZKĘ RAZEM Z NAMI

Prawidłowe zaprojektowanie i ułożenie posadzki pozwala uniknąć negatywnych skutków oddziaływań mechanicznych, chemicznych i termicznych zapewniając trwałość na długie lata.

Technologia wibracyjna pozwala na pełne wykorzystanie szeregu wysokowartościowych materiałów ceramicznych zgodnie z ich parametrami. Czołowi producenci przemysłowych płytek ceramicznych polecają tę metodę, jako jedyną wykorzystującą właściwości techniczne płytek w pełnym zakresie.

Przy układaniu płytek ceramicznych metodą wibracyjną trzeba wziąć pod uwagę ostateczny poziom posadzki. Ze względu na wymaganą minimalną grubość betonu 40 -50 mmm oraz grubość płytki (12-20 mm) należy przyjąć wysokość konstrukcyjna  60-70 mm. Przy układaniu wibracyjnym na mniej stabilnym podłożu stosuje się dodatkowo tzw. warstwę ślizgową, np. 2 x folia oraz zbrojenie jastrychu pod płytką siatką np. 150x150x3 mm.

CERAMICZNA POSADZKA PRZEMYSŁOWA – METODA WIBRACYJNA

Jednoczesne wiązanie jastrychu i materiału ceramicznego wraz z fugą tworzy mocne, jednorodne wiązanie pomiędzy podłożem a płytkami. Płytka ceramiczna zostaje zespolona z podkładem na całej powierzchni.  Dzięki temu uzyskuje się posadzkę o wyjątkowej wytrzymałości.

Płytki ceramiczne układane są „na styk”, przez co udział fug w posadzce jest zdecydowanie mniejszy niż przy tradycyjnym układaniu. Krawędzie płytek są w ten sposób optymalnie chronione przed uszkodzeniem.

Istotnym elementem technologii wibracyjnej jest powierzchniowe wibrowanie płytek. W efekcie końcowym uzyskuje się jednolitą i płaską powierzchnię o wysokiej obciążalności.

KRÓTKI CZAS WYKONANIA USŁUGI

Dzięki optymalizacji cyklu technologicznego uzyskujemy dużą efektywność układania (do 200 m2 kompletnej posadzki  dziennie  – za pomocą jednej brygady).

Metoda wibroprasowania sprawdza się tam, gdzie należy minimalizować czas przestojów (np. remonty) oraz skracać cykl budowy nowych obiektów.

Jednodniowy cykl obejmuje:

Rozprowadzenie jastrychu betonowego

Ułożenie płytek ceramicznych

Montaż listew dylatacyjnych

Powierzchniowe zawibrowanie płytek ceramicznych

Fugowanie posadzki

Po ułożeniu płytek i zawibrowaniu posadzki kolejną czynnością jest fugowanie. Do posadzek przemysłowych polecane są fugi cementowe, elastyczne, odporne na zabrudzenia lub fugi epoksydowe.

Posadzka ułożona metodą wibracyjną osiąga 90 % swojej ostatecznej wytrzymałości już po 10 dniach od położenia. Pełne obciążenie posadzki dopuszcza się po 28 dniach.