Offer

We specialize in laying ceramic tiles using the vibration method. This type of flooring is perfect for facilities where the floor is exposed:


  • heavy mechanical loads (such as floors in warehouse halls and large warehouses),
  • intensive pedestrian traffic (commercial pavilions, shops and public facilities)
  • Acid and chemical effects (breweries, chemical plants, heavy industry plants, vehicle service stations, as well as food production plants, dairies, bakeries and industrial kitchens.

Our offer:

Prom S1
industrial floors
PROM S1 industrial flooring system is a perfect solution for investors who are looking for a floor of the highest quality - durable, economical and tailored to individual aesthetic requirements.
Prom C1
chemical resistant floors
PROM C1 chemical resistant industrial floors are an uncompromising solution for the most demanding investors. They protect the surface from the harmful effects of chemicals. We use special assembly systems, resistant to acids and alkaline substances when laying them.
Prom K1
bonded industrial floor
PROM K1 system bonded industrial floor is an excellent choice for investors who seek an aesthetic floor with high strength parameters.

Consultancy


  • We are committed to providing comprehensive service to our customers, so we offer professional consultations and advice at every stage of cooperation. We are ready to share our knowledge of industrial flooring and answer any questions related to a given project.
  • As part of our advisory services, we assist in the selection of type and thickness of tiles, grout, joint expansion strips and screed height. Depending on the technical condition of the existing surfaces, we propose solutions that permit the execution of floors in practically every facility. We always recommend the highest quality products of proven brands.

Service of existing floors


We offer comprehensive service of existing floors. We assess their current state and carry out repairs using methods and means selected according to their current technical condition.

Floor washing and maintenance


  • Floors are often exposed to plenty of dirt. In addition to negative aesthetics, dirty floors in industrial plants have, above all, a negative impact on safety. Regular cleaning of industrial floors is, therefore, one of the mandatory activities associated with their use.
  • Both washing and maintenance must be adapted to the technical condition of the floor and the prevailing conditions of the facility. Another key element is the selection of appropriate chemicals that will not damage the floor or cause it to lose its properties. Our professional staff will select the optimal agents for the dirt on a given floor and then get rid of it quickly and effectively.

Ciągle rosnące wymagania inwestorów wobec posadzek przemysłowych zmuszają nas do wprowadzania ulepszonych produktów, które spełnią wysokie wymagania.

Prace działu badawczego polegają na poszukiwaniu możliwych rozwiązań praktycznych dla problemów z którymi borykają się inwestorzy. Wiedza uzyskana  dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczeń praktycznych pozwala na opracowanie nowych bądź ulepszenie istniejących produktów.


Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych!

Jeżeli warunki panujące na Państwa obiekcie wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań, nasz zespół opracuje innowacyjne formuły. Dzięki nim, posadzki będą odporne na wiele  czynników,  które mogłyby je narazić na uszkodzenia.  Wspólnie z inwestorem nieustannie poszukujemy optymalnego rozwiązania technologicznego .

Współpraca ze specjalistami

Mamy bogate doświadczenie w branży posadzek przemysłowych. Korzystając z wiedzy, którą zdobywaliśmy przez wiele lat naszej działalności, możemy z powodzeniem sporządzać innowacyjne formuły. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską, by jeszcze zwiększyć szanse na opracowanie efektywnych rozwiązań. Poza tym, nasz pion badawczy konsultuje się też z dostawcami materiałów. Dzięki temu mamy dostęp do dogłębnej wiedzy z zakresu produktów budowlanych i możemy z niej korzystać, prowadząc prace badawcze.

Nigdy nie zamykamy się na nowe formuły i nie odmawiamy pomocy, zawsze starając się znaleźć skuteczne rozwiązania.